Vision Group Members

Faculty Researchers

 • Pieter Abbeel
 • Trevor Darrell
 • Alyosha Efros
 • Berenice Mettler
 • Bruno Olshausen
 • Karl Zipser

Postdoctoral Researchers

 • Yubei Chen
 • Yunhui Guo
 • Sangryul Jeon
 • Dong-Jin Kim
 • Nils-Steffen Worzyk

Graduate Students​

 • Tsung-Wei Ke
 • Zhongqi Miao
 • Peter Xinlei Pan
 • Peter Zhihang Ren
 • Utkarsh Singhal
 • Frank Xudong Wang
 • Peter Jiayun Wang
 • Ke Wang
 • Daniel Chun-Hsiao Yeh
 • Baladitya Yellapragada

Undergraduate Students

 • Haoran Guo
 • Tony Long Lian
 • Daniel Lin
 • Tejasvi Kothapalli

Affiliated Researchers

 • Jesper Haahr Christensen
 • Sascha Hornauer
 • Dong-Jin Kim